Verkeersmetingen Slingerbos

Mei 2018

Al jaren lang hebben inwoners van Moorland overlast van sluipverkeer in hun wijk met name door Slingerbos. Als de wijk straks volgebouwd is en het bouwverkeer vertrokken, zal het wegdek ter plaatse vernieuwd moeten worden en kunnen nieuwe (sluip)verkeer werende of blokkerende maatregelen genomen worden. Om het effect van een eventuele randweg te beoordelen hadden we metingen nodig van de hoeveelheid verkeer. Deze gegevens waren vanuit de gemeente niet voldoende aanwezig. De enigste mogelijkheid om er toch aan te komen, was het doen van eigen metingen in het gebied. Omdat het (sluip)verkeer probleem door Moorland niet los gezien kan worden van dat door de Kemmer en Koolmond, hebben wij het initiatief genomen om, behalve verkeersmetingen in onze buurt, ook verkeersmetingen in Slingerbos en op Koolmond te doen.

Verkeersmetingen Slingerbos Mei 2018.pdf