Krantenartikelen

De vijf 'Wachters' bij de oprit/afrit Oirschot langs de A58 is van kunstenaar Alex Vermeulen (1954) en staat er al sinds 1999.  Ze zitten op 6 meter hoogte zodat ze over het talud heen kunnen kijken. Ze staan op wacht  voor Oirschot-kern, Oostelbeers, Middelbeers, Westelbeers en Spoordonk. Elk jaar krijgen ze met Kerstmis rood/witte kerstmutsen op. Vanwege corona kregen ze eenmalig mondkapjes op.

Hoofdpijndossier randweg:

Betalen voor omrijden? 

weekjournaal 6 maart 2018

Door Cees Ouwerkerk

Oirschotse burgers hebben in drie verschillende enquetes aangegeven over de Eindhovensedijk, oprit Koolmond en afrit Moorland naar Eindhoven te willen blijven rijden.

Toch wil de huidige coalitie (Dorpsvisie, CDA, SP en PvdA) haar plan doorzetten om een randweg door het Kemmerbos te trekken. Oirschotse burgers vragen zich af hoeveel ze om zouden moeten rijden. Buurtgroep de Kemmer heeft deze vraag opgepakt en de kilometers omrijden met behulp van Google Maps uitgezocht.

Daarbij werden ook de aanlegkosten van een randweg meegenomen en de kosten van het omrijden. De resultaten van deze studie kunt u in detail lezen op www.buurtgroepdekemmer.nl onder de kop; studies en plannen. De randweg zou door zijn ligging zeer aantrekkelijk worden voor het sluipverkeer van de A58 bij stremmingen tijdens de spitsuren. En aan de andere kant, is de route Westfelds + Groene Corridor + randweg naar de oprit/afslag Oirschot voor verkeer van Defensie, DPD, GDC, BIC en Eindhoven Airport, korter dan over de A58 en gegarandeerd flevrij.

Dat is natuurlijk mooi voor al die automobilisten en vrachtwagenbestuurders maar wat betekent het voor de Oirschotse burgers die gewend zijn om over de korte rechtstreekse Eindhovensedijk en over de mooie Groene Corridor door de Oirschotse Heide naar Eindhoven te rijden? Doordat de huidige coalitie nu ook nog de oprit Koolmond en afrit Moorland af wil sluiten, zouden de Oirschotse burgers gedwongen worden tot omrijden over de randweg terwijl het sluipverkeer hiervan juist gratis profteert als ‘bypass’ van de snelweg. 

‘Follow the money’ 

De provincie heeft 1,45 miljoen beloofd, terwijl de aanlegkosten inclusief aanpalende projecten ten gevolge van zo’n randweg 5 á 6 miljoen zullen bedragen. Het verschil zou moeten worden opgehoest door de Oirschotse belastingbetaler. Dit komt neer op ruim 500 euro per Oirschots huishouden. Als u nu gebruik maakt van de Eindhovensedijk via Koolmond/Moorland en straks over de randweg zou moeten, zult u jaarlijks 100-200 euro extra kwijt zijn aan   autokosten (afankelijk van waar u precies woont in Oirschot). Binnen 5 jaar heeft die nieuwe randweg u dan al 1.000 euro gekost. De huidige coalitie heeft veel uit te leggen aan de Oirschotse burgers. Gelukkig is het nog maar een plan en komen er nieuwe verkiezingen op 21 maart.

'Burgerparticipatie is wassen neus'

Weekjournaal 21 feb. 2018


Buurtgroep De Kemmer is wel klaar met de gemeentelijke plannen voor de aanleg van een randweg, als alternatief voor het sluiten van de Eindhovensedijk. "De inspraakprocedure is een wassen neus, de randweg kost Oirschot veel geld en veel groen en het trekt alleen maar meer sluipverkeer aan", zo stelt de groep.


Leden van Buurtgroep de Kemmer op verkenning langs de A58, die met zijn files vaak zorgt voor grote hoeveelheden sluipverkeer op de binnenwegen. (Foto: Rens van Ginneken) 

Oirschot – Cees Ouwerkerk, bewoner van de Bloemendaal, is er dagelijks uren mee bezig. "In 2016 werden we in het kader van de burgerparticipatie als buurt uitgenodigd voor een presentatie over de eventuele plannen voor een randweg, als de Eindhovensedijk zou sluiten. Daar, in het Hof van Solms, werden we met onze neus op de feiten gedrukt: we beseften dat de gemeente al heel ver was met de plannen. Hoe kon het dat wij als buurt nog niets wisten?", vraagt hij zich af. "We hebben toen een buurtgroep opgericht, met als gemeenschappelijk belang het behoud van het groen. Toen was al duidelijk dat er 2 hectare groen zou moeten wijken voor de randweg. Dat zou ruimschoots gecompenseerd worden, maar tot dusver is er nog maar 3000 vierkante meter compensatiemogelijkheid gevonden", aldus Ouwerkerk. "In juni 2017 was er een opiniërende en besluitvormende raadsvergadering. De plannenmakers vertoonden een presentatie van 55 minuten. Daarna mochten wij nog vijf minuten over ons alternatief spreken en vervolgens werd het plan goedgekeurd…" De groep maakt zich zorgen om de mogelijke gevolgen van een randweg voor de buurt. "Een onderzoek van Royal Haskoning DHV laat zien dat de hoeveelheid sluipverkeer over de randweg richting de 15.000 verkeersbewegingen op bepaalde dagen kan gaan. Het viaduct over de A58 is daar niet op berekend en ook zullen er tal van nieuwe kruisingen en rotondes moeten worden gerealiseerd. Wij verwachten dat het budget met miljoenen wordt overschreden, dat het sluipverkeer toeneemt, dat de Kemmer afgesloten raakt van het dorp en dat de geluidsoverlast enorm toeneemt. En moet je eigenlijk sluipverkeer faciliteren met duur gemeenschapsgeld? De slogan 'Monument in het Groen' wordt gewoon verkwanseld met deze randweg, terwijl uit alle enquêtes blijkt dat driekwart van de Oirschottenaren gewoon de Eindhovensedijk wil openhouden", verzucht Ouwerkerk. Zijn buurtgroepkompanen, Riekie Baeten, Bernard Rommens en Rosetta Hovius knikken. Hovius: "Hopelijk kunnen we bij de volgende bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Randweg wel onze presentatie houden, want tot nu toe wordt er amper naar ons geluisterd door de plannenmakers en lijkt de zogenaamde burgerparticipatie gewoon een wassen neus, want de plannen staan toch al vast."

7 februari 2018, Weekjournaal Oirschot