Woningbouwplannen

WVG Grondplantekening de Kemmer Bloemendaal.pdf
Gebiedsvisie de Kemmer 17 juni 2021.pdf
ActieplanWoningbouw 2.0 mei2021.pdf
Bijlage Actieplan W 2.0 Sturen op ruimtelijke kwaliteit.pdf
Versnelling woningbouwopgave_DEF.pdf
advies GrondGidsen slimme grondpolitiek def.pdf
woondeal-stedelijk-gebied-eindhoven.pdf