Idee: Project Kemmer Ven

Buiten sportverenigingen in de Kemmer hebben een plan gelanceerd voor een geïntegreerd Sportpark de Kemmer. Daarbij zou de atletiekbaan verplaatst worden naar 2 ha bos dat nu naast de tennisbanen ligt. Dit bos zouden we dan op het vrijgekomen terrein kunnen compenseren. Daarbij doet zich de kans voor om ook een waterpartij aan te leggen met picknick plaatsen. Dit zou bijzonder aantrekkelijk zijn vanwege onze focus op de Groene Corridor kernwaarden.

PROJECT KEMMER VEN.pdf