Verbreding A58 Noord & Zuid (RWS & Pact A58)

Op 23 november 2018 is in Oirschot een pact gevormd bestaande uit alle politieke partijen, adviesraad zorg en samenleving en de buurtgroepen langs de A58. Hierdoor hopen we bij Rijkswaterstaat een betere oplossingen af te dwingen tegen geluids-, emissie en zicht overlast van de A58. Tijdens de eerste verbreding van de A58 aan de Noordkant in de Kemmer (2009) hebben bewoners, voor eigen rekening, het initiatief moeten nemen om d.m.v. zandwallen een afscherming te verzorgen. Deze blijken, bij het snel stijgende aantal voertuigen, maar beperkt effectief. Bij de volgende verbreding van de A58 aan de zuidkant (2023-2024) heeft Oirschot een nieuwe kans om d.m.v. deze collectieve aanpak tot betere resultaten op het gebied van leefbaarheid, welzijn en gezondheid voor haar burgers te komen. De ambities zijn een verdiepte ligging van de A58 onder het Wilhelminakanaal, een ecoduct i.p.v een brug op palen in Spoordonk en een 4 meter hoog groen begroeid scherm tussen de viaducten in de Kemmer. Alles gebaseerd op het 'Saldo 0' principe dat Team Oirschot bedacht had tijdens hun geslaagde burgerparticipatie sessie met Rijkswaterstaat. Geluidshinder, emissie hinder en leefbaarheid mogen niet verslechteren t.o.v. 2008. Het Ontwerp trace Besluit A58 is momenteel 'on hold' vanwege het stikstofbesluit. In mei 2019 heeft RWS nieuwe computer berekeningen gepresenteerd v.w.b. geluidsproductie en emissie. De Oirschotse werkgroep "Aquaduct in het groen" heeft serieuze plannen ingediend voor een aquaduct onder het Wilhelminakanaal en een ecoduct i.p.v. een 'brug op palen' bij Spoordonk. De Kemmer Groep heeft een pakket Quick Wins ingediend en een afscherming inclusieve inpassing van een het gemeentelijke randwegplan. RWS staat helaas nog afwijzend nog tegenover een aquaduct. Werkgroep Aquaduct heeft van de Oirschotse gemeenteraad 30 mille gekregen om hun alternatieven door te laten rekenen. V.w.b. afscherming geeft RWS aan zich te willen beperken tot de wettelijke normen om precedent werking naar andere projecten te voorkomen. Voor bovenwettelijke maatregelen verwachten zij een co-investering van de gemeente Oirschot, zoals dat ook langs de A2 bij Best, Boxtel en Vught gebeurd is. Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie, de provincie Noord Brabant en Rijkswaterstaat zijn inmiddels m.b.v. maquetes op de hoogte gebracht van de alternatieve plannen.

20211103 Brief aan gemeente Oirschot over aquaduct.pf.pdf
2021 11 12 RIB Aquaduct A58 bij Oirschot met brief Min IW 21.I002878.pdf
21.I000928 RIB beekdalpassage en besluitvorming_v0.6.3.pdf