Gebiedsontwikkeling de Kemmer

Als vervolg op het Landschapskwaliteitsplan en onze participatie bij het Actieplan Wonen 2.0 en vele andere participatieprocessen over onderwerpen die direct- of indirect effect hebben op ons leefgebied, heeft buurtgroep de Kemmer een eigen interne gebiedsvisie ontwikkeld. In juni 2021 kwam de eerste versie uit n.a.v. interviews met zo veel mogelijk bewoners. Vervolgens leidde interviews met experts en vakmensen uit de bouwwereld en project ontwikkelaars tot de doorpontwikkeling tot de tweede versie. die in januari 2022 verscheen. Gedurende 2022 werd een prijsvraag biobased bouwen gehouden waardoor weer veel nieuwe input verzameld kon worden.

Dit leidde tot de derde versie genaamd Interne Gebiedsvisie Masterplan de Kemmer die ruwweg de periode 2022-2035 bestrijkt.

Doorontwikkeling Gebiedsvisie de Kemmer 10 januari 2022.pptx
Gebiedsvisie de Kemmer 17 juni 2021.pdf
DOORONTWIKKELING GEBIEDSVISIE 11-01-2022.pdf
Natuurontwikkelingsvoorstel de Oude Kemmer Loop definitief 20 jan 2023.docx