Burgerparticipatie

Op het gebied van burgerparticipatie hebben leden van Buurtgroep de Kemmer sinds 2008 deelgenomen aan de volgende onderwerpen:

 1. Verbreding A58 noord (Rijkswaterstaat 2008-2009)

 2. Team Oirschot (Rijkswaterstaat/gemeente Oirschot/Buro van Berlo 2016-2017)

 3. Klankbordgroep randwegplan (gemeente Oirschot/Sweco 2017-2018)

 4. Inpassingsgroep randwegplan (gemeente Oirschot/MTD/Akertech 2018-2019)

 5. Luchtmachtbasis Eindhoven (Defensie 2018)

 6. Proefcasus Eindhoven Airport (gem.Eindhoven/Pieter van Geel 2019-2020)

 7. Herontwikkeling Defensieterrein Oirschotse Heide (Defensie, gemeente Oirschot, Br.Landschap 2019-2020)

 8. Motorcrossterrein MCO (besturen MCO en BdK, 2017-2022)

 9. Pijlenritten Oirschotse Heide (IVN Oirschot, WN&L,Wildbeheer de Kempen, BdK, SBEO, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Bomenstichting de Kempen 2019-2022)

 10. Gebiedsdialoog Schetsontwerp randwegplan (gemeente Oirschot, IV-infra 2020)

 11. Landschapskwaliteitsplan (gemeente Oirschot, Studio Marco Vermeulen, LOS/stadomland) en aan de achterkant BdK, IVN, SBEO, WN&L 2020)

 12. Actieplan Wonen 1.0/2.0 (gemeente Oirschot, LOS/stadomland en naderhand kerngroep Wonen 2020-2021)

 13. Woningbouwplannen de Kemmer (gemeente Oirschot, Buurtgroep de Kemmer 2021-2022)

 14. Lidl rotonde (gemeente Oirschot, bureau Zaegen, belanghebbenden 2022)

 15. Groenplatform (gemeente Oirschot, IVN Oirschot, WN&L, SBEO, BdK, Bomenstichting 2022)

 16. Waterfront Alliantie (gemeente Oirschot, Visit Oirschot, denktank 2022)

Add Headings and they will appear in your table of contents.