Het Haven idee

De verloedering van de passantenhaven en de ongelukkige locatie en exploitatie daarvan zijn vele Oirschottenaren al jaren een doorn in het oog. De komst van de Groene Corridor gaf inspiratie voor het volgende plan om de haven alsnog te verplaatsen naar de plaats waar hij oorspronkelijk bedoeld was.

Helaas werd het idee niet opgepikt en werd in afwachting van een nieuwe exploitant al een begin gemaakt met de ontmanteling.

Idee Oirschots haventje.pdf

Dit plan van bewoners uit de Kemmer en werd in Maart 2016 ingezonden naar het Weekjournaal door Rosetta Hovius. In retroperspectief was dit in feite het begin van het ontstaan van Buurtgroep de Kemmer.