Het Haven idee


In 2009 werd in Oirschot banbij de oprit Koolmond aan de Kempenbrug een passantenhaven aangelegd. Dit project was gedreven vanuit een subsidie mogelijkheid, maar helaas zonder een goed businessplan. Slechts enkele tientallen betalende bezoekers legden aan na voltooiing terwijl de onkosten de pan uit rezen. Op enig moment kwam Oirschot hierdoor zelfs op TV in het SBS-6 programma 'Van onze belastingcenten'. De verloedering van de passantenhaven en de ongelukkige locatie en exploitatie daarvan, zijn vele Oirschottenaren al jaren een doorn in het oog. De komst van de Groene Corridor gaf inspiratie voor het volgende plan om de haven alsnog te verplaatsen naar de plaats waar hij oorspronkelijk bedoeld was.

Helaas werd het idee niet opgepikt en werd in afwachting van een nieuwe exploitant al een begin gemaakt met de ontmanteling.

In de gebiedsvisie van de Kemmer worden nieuwe mogelijkheden geïdentificeerd om het waterfont nieuw leven in te blazen op de huidige lokatie aan de 'De Blauwe Corridor'. Woon-huur-of recreatieboten zouden dan aan kunnen leggen aan deze kade.

Idee Oirschots haventje.pdf

Dit plan van bewoners uit de Kemmer en werd in Maart 2016 ingezonden naar het Weekjournaal door Rosetta Hovius. In retroperspectief was dit in feite het begin van het ontstaan van Buurtgroep de Kemmer.