Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid, gezondheid en welzijn van de bewoners en gebruikers van het gebied en de natuur (flora en fauna) plus het erfgoed en het milieu. De buurtgroep bestaat sinds 2017 en probeert de bovengenoemde waardes te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft of zelfs verbetert. Het gebied de Kemmer ligt tussen de harde grenzen van de A58, de Kempenweg en het Wilhelminakanaal en kent bij Kriekampen een zachte overgang naar de Aarlese Heide. Door deelname aan vele participatieprocessen zijn vele leden intrinsiek betrokken geraakt bij de gebiedsontwikkeling van de Kemmer. Dit komt allemaal samen in onze interne Gebiedsvisie, waarmee we samen met de gemeente Oirschot, Project Ontwikkelaar Kalliste, Woningbouwcorporatie Thuis en het consortium Nieuwe Oogst de komen jaren een natuurinclusief biobased woningbouwplan hopen te realiseren in de Kemmer.

WATERFRONT-VO2-A3_03072023.pdf
DOORONTWIKKELING GEBIEDSVISIE 11-01-2022.pdf
Nieuwe_Oogst_Biobased_Verbouwcultuur-2ste_Indiening-08072022.pdf