Jongeren Ontmoetings Plaats

In juni 2019 vernamen we uit de krant dat de gemeente het voornemen heeft om een tijdelijke Jongeren Ontmoeting Plaat (JOP) te creeeren op het weilandje bij het Laco zwembad. Na met de gemeente op locatie te zijn wezen kijken en hierover nagedacht te hebben, heeft buurtgroep de Kemmer constructieve medewerking toegezegd onder voorwaarde van goede camera bewaking. Met dit laatste willen we de toenemende sociale onveiligheid van de parkeerplaats ter plaatse doeltreffend aanpakken. Samen met Laco en de fam. Verkooijen hebben we de afspraken in een soort convenant met de gemeente vastgelegd.

JOP & Parkeerplaats Monitor BdK 01 juni 2021.pdf