Statuten

Statuten Vereniging Buurtgroep de Kemmer (def 2021).doc

In 2022 werden de statuten ge-update en op de ALV unaniem goedgekeurd. Voortschrijdend inzicht en de doorontwikkelde gebiedsvisie de Kemmer, maakte het noodzakelijk om het bewerkingsgebied iets ruimer te kiezen. De Algemene Ledenvergadering had plaats in Brasserie Montfort na een rondleiding op het landgoed van Groot Bijsterveld. De kosten werden dit jaar gedragen door de gemeente Oirschot, omdat die buurtgroep de Kemmer een ZAP (zwerf afval pakkers) prijs had toegekend.