Motorcross

MCO baancrossen, MAC endurocrossen, Wildcrossen

De Kemmer bevindt zich dicht bij het motorcrossterrein van Motorcross Club Oirschot (MCO). Dit terrein bevindt zich op een hoek van het Defensie terrein op de Oirschotse Heide met de Groene Corridor en het viaduct van de Eindhovensedijk over de A58. Hier wordt, behalve op een doordeweekse avond, ook in de weekenden getraind. Een aantal weekenden in de zomer worden grootschaligere evenementen gehouden. Bij de meest voorkomende windrichting is het hierbij geproduceerde geluid tot over het Wilhelminakanaal hoorbaar. Sinds 2017 bestaat er een constructief overleg tussen MCO, gemeente Oirschot en buurtgroep de Kemmer om de overlast op het gebied van geluidsproductie, wildparkeren, wildcamperen en wildcrossen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dit heeft in 2018 geluid tot een memo rapport van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant waarin de mogelijkheid van een geluidswal/scherm bekeken is. Dit zou echter zo hoog moeten worden (10 meter voor -3 db), dat dit geen haalbare kaart is gebleken. Voor nieuwe oplossingen ter beperking van de geluidshinder houden wij ons aanbevolen. Aan de gemeente Oirschot is gevraagd om in haar overleg met Defensie de mogelijkheid van een alternatieve locatie te bespreken. Het aantal evenementen in het cross seizoen is inmiddels teruggebracht door MCO. Ook let de club scherp op de openingstijden en wordt zwerfafval snel verwijderd.

Wildcrossen is alle partijen een doorn in het oog en dit wordt aangepakt door verrassingscontroles van BOA's m.b.v. zogenaamde 'fuiken'. Tevens is in de Kemmer een smalle houten 'chicane' op het bosfietspad geplaatst die voor fietsers wel te nemen is, maar voor wildcrossers vrijwel niet.

Wildparkeren en wildkamperen is begin 2019 verbeterd door de akker zuidelijk van het motorcrossterrein als standplaats in gebruik te nemen

In 2021 heeft Buurtgroep de Kemmer vergeefs bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de gemeente Oirschot verleend heeft aan Motor en Auto Club Veldhoven om met maximaal 300 motoren en quads gedurende 8 dagen 'endurance' te crossen op de Oirschotse Heide. We deden dit met enkele andere belangenorganisaties en personen die de natuur, het landschappelijk erfgoed, het milieu en het wild bescherming willen bieden op de Oirschotse Heide. MAC Veldhoven heeft zijn thuisbasis op motocrossterrein de Landsard op zo'n 4 km hemelsbreed van de MCO crossbaan.

In 2022 hebben maar liefst 7 maatschappelijke organisaties een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om deze motorcrosstochten niet langer te vergunnen. Aanleiding was een journalistiek onderzoek waaruit bleek dat alleen defensie en de motorclubs voorstanders waren en er juist meer wildcrossers aangetrokken worden door deze activiteiten. Helaas vergunde de gemeente ook in 2022 toch de 8 motorcrosstochten en belandden de bezwaarmakers opnieuw voor de hoorcommissie.

Wel tekende zich net voor de gemeenteraad verkiezingen onder de Oirschotse fracties,een ruime meerderheid af voor het verminderen van het aantal tochten tot een enkel evenement per jaar. Hierop zal na de verkiezingen met de nieuwe coalitie voortgeborduurd worden.

Brief Offroad Pijlen ritten O.Heide 2022.pdf
Bezwaarschrift 8 motortochten O.Heide.docx