Motorcross MCO

De Kemmer bevindt zich dicht bij het motorcrossterrein van Motorcross Club Oirschot (MCO). Dit terrein bevindt zich op een hoek van het Defensie terrein op de Oirschotse Heide met de Groene Corridor en het viaduct van de Eindhovensedijk over de A58. Hier wordt, behalve op een doordeweekse avond, ook in de weekenden getraind. Een aantal weekenden in de zomer worden grootschaligere evenementen gehouden. Bij de meest voorkomende windrichting is het hierbij geproduceerde geluid tot over het Wilhelminakanaal hoorbaar. Sinds 2017 bestaat er een constructief overleg tussen MCO, gemeente Oirschot en buurtgroep de Kemmer om de overlast op het gebied van geluidsproductie, wildparkeren, wildcamperen en wildcrossen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dit heeft in 2018 geluid tot een memo rapport van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant waarin de mogelijkheid van een geluidswal/scherm bekeken is. Dit zou echter zo hoog moeten worden (10 meter voor -3 db), dat dit geen haalbare kaart is gebleken. Voor nieuwe oplossingen ter beperking van de geluidshinder houden wij ons aanbevolen. Aan de gemeente Oirschot is gevraagd om in haar overleg met Defensie de mogelijkheid van een alternatieve locatie te bespreken. Het aantal evenementen in het cross seizoen is inmiddels teruggebracht door MCO. Ook let de club scherp op de openingstijden en wordt zwerfafval snel verwijderd.

Wildcrossen is alle partijen een doorn in het oog en dit wordt aangepakt door verrassingscontroles van BOA's m.b.v. zogenaamde 'fuiken'. Tevens is in de Kemmer een smalle houten 'chicane' op het bosfietspad geplaatst die voor fietsers wel te nemen is, maar voor wildcrossers vrijwel niet.

Wildparkeren en wildkamperen is begin 2019 verbeterd door de akker zuidelijk van het motorcrossterrein als standplaats in gebruik te nemen

Brief MCO + de Kemmer aan B&W Oirschot.docx
memo effectiviteit geluidwal bij crossterrein MCO.pdf