Klankbordgroep randwegplan de Kemmer

De Klankbordgroep was een door projectgroep Oirschots Blijvend Verbonden in 2016 samengestelde groep bestaande uit ondernemers en burgers uit diverse buurten in het zuid-oosten van Oirschot. Doel was om de OBV ideeën voor een rondweg (randweg fase 1 + randweg fase 2) te toetsen en trace's te vergelijken en hierover advies uit te brengen aan College en gemeenteraad. Van de circa 15 belangengroepen uit de Kemmer waren 2 personen betrokken. Hieronder waren geen natuur-organisaties of sportverenigingen. In retro-perspectief was dit de aanleiding tot het oprichten van vereniging buurtgroep de Kemmer.

Later bleek de gevonden uitkomst (een trace lopend van de BP rotonde parallel aan de A58 tot aan Kriekampen) al in 2015 door Sweco doorgerekend te zijn in opdracht van de gemeente (rapport: Verkeersstructuur Oirschot 2030). Na deze ervaring noemde Rosetta Hovius burgerparticipatie een "wassen neus". in een interview met journalist Rens van Ginneken.

Klankbordgroep Randweg – de meerderhieid beslist.compressed.pdf
Informatieavond Randweg 20 november 2017.pdf