Boscompensatie voorstel

Buurtgroep de Kemmer is vertegenwoordigt in de Bomenwerkgroep en het Oirschotse Groenplatform. Samen houden ze bij wat er gekapt en herplant wordt. Samen met hen worden regelmatig voorstellen gedaan voor compensatie herplant van bomen die gekapt zijn, of bos dat gesneuveld is. Voorbeelden van zijn een boscompensatievoorstel voor verzorgingsplaats Shell Kloosters, de ecozone van Zonnepark Kriekampen, Boscompensatie door Tennet voor de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 150 Kv kabels, verbreding A58, verbindingsrandweg door het Kemmerbos, bomenkap bij de BMX baan, bij de tennisbanen en op chaletpark Latour.

20221014 Parkeerplan Laco - aanbevelingen Groenplatform Oirschot.docx
Boscompensatievoorstel Kloosters (4).pdf
Landschappelijk Ontwerp Zonnepark Kriekampen.pdf