Inpassingsgroep randwegplan

In 2018 nodigde de projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden (OBV) de meeste belangengroepen in de Kemmer uit om te komen tot de best mogelijke inpassing van een eventuele randweg door bosgebied de Kemmer, in het geval deze daadwerkelijk door zou gaan. Aan deze groep waren ook 2 deelnemers uit Moorland toegevoegd. Ondanks dat buurtgroep de Kemmer zich zeer intensief bemoeid heeft met de samenstelling van de werkgroep, vielen Scouting Oirschot en B&B Carpe Diem helaas toch buiten de boot omdat het aantal deelnemers gemaximeerd was. Een intensief creatief proces leidde uiteindelijk tot 2 eindrapporten. In het eindrapport van OBV/MTD vonden we bar weinig terug van onze inbreng. Daarom besloot buurtgroep de Kemmer een eigen aanvullend eindrapport te maken waarin de belangen en criteria van de totale Kemmer Groep (15 belangengroepen) gebundeld zijn.

De Kemmer Groep heeft het MTD rapport van 29 juni 2018 als concept rapport te zien gekregen. Het definitieve rapport naar de gemeente is van 03 september 2018. Een jaar later, op 27 september 2019, kwam het definitieve rapport ook voor de Kemmer Groep beschikbaar.

Verslag derde sessie begeleidingsgroep inpassing randweg 29 Jan.docx
Aanvullend rapport inpassing randwegplan de Kemmer (1).pdf
Verslag tweede sessie begeleidingsgroep inpassing randweg 29 Jan.docx