Verkeermetingen Koolmond

Al vele jaren hebben inwoners van het gebied tussen de A58 en het Wilhelminakanaal overlast van sluipverkeer. Als Moorland straks volgebouwd is, de langzaamverkeersbrug klaar is en al het bouwverkeer vertrokken, zal het wegdek ter plaatse vernieuwd moeten worden en kunnen nieuwe (sluip)verkeer werende, blokkerende of faciliterende maatregelen genomen worden. Om het effect van een eventuele randweg te beoordelen hadden we metingen nodig van de hoeveelheid verkeer op verschillende plaatsen in het gebied. Deze gegevens waren vanuit de gemeente nauwelijks beschikbaar. De enigste mogelijkheid om er toch aan te komen, was het doen van eigen metingen in het gebied. Omdat het (sluip)verkeer probleem door Moorland en de Kemmer niet los gezien kan worden van Koolmond hebben wij het initiatief genomen om behalve verkeersmetingen in Slingerbos en de Kemmer ook metingen op Koolmond te doen. Met opmerkelijke kansen voor 'quick wins'

Verkeersmetingen Koolmond 2018 update 28 juni 2019.pdf

Sinds publicatie van het rapport Verkeersmetingen Koolmond hebben (naar ons bekend) 2 ongelukken plaatsgevonden als gevolg van het illegaal linksaf slaan. Gelukkig met slechts materiële schade. In het rapport waren 10 mogelijkheden opgenomen om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren. Een aantal daarvan zijn snel en goedkoop te realiseren. Deze hebben we daarom in het voorjaar van 2019 opnieuw onder de aandacht van de infrastructuurspecialisten van onze gemeente gebracht. Nu voorzien van meer detaillering van, met name, de flexibele smalle middenberm-afscherming.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een 40 cm brede vaste middenbermafscheiding op de Moergestelseweg in Oisterwijk. Bij ons in Oirschot denken we nog enkele decimeters smaller te kunnen.

De wethouder infrastructuur Jan Heijman heeft aangegeven dit mee te zullen nemen met de bespreking van de randwegplannen later in 2019. Wat ons betreft mogen de goedkoop en snel te realiseren verbeteringen aan Koolmond zo spoedig mogelijk.

De 'verkeersbordenjungle' op de Kempenweg t.p.v. Koolmond. Te veel boodschappen voor automobilisten en te klein om daadwerkelijk te lezen met 50 km/uur. Suggesties voor verbeteringen zijn 11 mei 2019 ingediend bij de wethouder infrastructuur.