Aanvullend rapport inpassing randwegplan

Als zeer gemotiveerde belanghebbende heeft buurtgroep de Kemmer pro-actief deelgenomen aan de burgerparticipatie sessies voor inpassing van het randwegplan door de Kemmer in het geval deze daadwerkelijk door zou moeten gaan. Omdat we ons echter niet herkenden in het eindrapport van de projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden en het ingehuurde bureau MTD Landschapsarchitecten, hebben we een eigen aanvullend eindrapport geschreven dat zoveel mogelijk belangen en input van alle 15 belangengroepen in de Kemmer bundelt.

Aanvullend rapport inpassing randwegplan de Kemmer.pdf