Gebiedsdialoog verbindingsweg de Kemmer

Op 04 December 2019 startte onder goede belangstelling de eerste 'dialoogsessie verbindingsweg de Kemmer' Het is een vervolg op de 'Inpassingsgroep randwegplan'. Behalve de 15 belangengroepen uit de Kemmer (genaamd Kemmer Groep) zijn ook buurtgroep de Hei, agrariers Eindhovensedijk Noord, de fietsersbond en zelfs bewoners ten zuiden van de A58 deelnemer. Omdat het oude gemeentelijke randwegplan er pas op zijn vroegst in 2023 zou kunnen liggen, wordt nu ook naar 'Quick Wins' gekeken om al in 2020-2021 een pakket van goedkope snelle maatregelen te realiseren die de hoeveelheid ongewenst verkeer door de wijken Moorland en de Kemmer verminderen en de verkeersveiligheid van Koolmond verbeteren. Voorafgaand aan de derde en laatste dialoogsessie op 03 juni werd door de organisatoren al een vervolgkrediet aangevraagd. In de derde dialoogsessie presenteerde de randweg hulp organisatie (bureau Rho) verkeerskundige inzichten van de gemeente en het bureau waarbij ook de Kempenweg en de Groene Corridor meegenomen werden. De 'Quick Scan Dialoogsessies 1,2 + preview 3' , is een samenvatting van input die we in de dialoogsessies in hebben gebracht. Een alternatieve timing van investeringen blijkt kansen voor grote besparingen te geven. Deze en door de deelnemers ingebrachte, maar nog niet behandelde stukken, zijn alle verwerkt in een (voorlopige) eindpresentatie van de deelnemers uit de Kemmer genaamd 'Gebiedsdialoog de Kemmer- Uitkomsten'. In de komende maanden vinden nog bilaterale gesprekken plaats en moeten nog vele onbeantwoorde vragen alsnog opgelost worden. Dit zal leiden tot updates die we op deze website zullen publiceren.

Schetsontwerp verbindingswegplan Kemmer 2021 (14 mrt 2021).pdf
Amendement DO Kempenweg.docx
LACO parkeerplaatsen & Autovrij speelbos .docx
Randwegplannen 09 feb 2021 Podium.pptx
De 'twee in één afscherming in Oirschot (4).docx
BAM oplossing Kempenhorst Busstop@duiker.docx
Quick scan Dialoogsessies.pdf
Gebiedsdialoog de Kemmer 2020 (nov).pdf
Terugblik 2e dialoogavond verbindingswegplan.pdf
Stand v zaken randwegwegplan.pdf
B+W slimme mobiliteit spreiding Groene Corridor .pdf
College B&W Oirschot Koolmond.docx
College B&W Oirschot 60.docx
Stand v zaken Quick Wins pakket.pdf
Dialoog sessie randwegplan verslag 04 december 2019.docx