Oplossing sluipverkeer Slingerbos nabij !

Bewoners uit Moorland hebben afgelopen jaren veelvuldig de noodklok geluid over het sluipverkeer door hun wijk en met name door Slingerbos. In de gemeente Cranendonck heeft men dit m.b.v. burgers doortastend aangepakt. Er is gekozen voor weren i.p.v. faciliteren. Een leerzame 'case' waar we ook in Moorland en de Kemmer wellicht ons voordeel mee kunnen doen. Met name omdat sluipverkerende werende maatregelen zo snel en goedkoop in een 'pilot' getest kunnen worden.

Oplossing sluipverkeer Moorland nabij.pdf
Verkeersmetingen Slingerbos Mei 2018.pdf