Studie smalst mogelijke randweg

In de plannen van projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden voor een randweg door bosgebied de kemmer, werd aanvankelijk uitgegaan van geen afscherming, of afscherming door zandwallen. Momenteel liggen er al 4 zandwallen van 2 tot 5 meter hoog en een bosbuffer. Toch dringt de overlast van de A58 in de vorm van geluid, emissie en zicht, zodanig door tot de bewoners, sporters en recreanten, dat de leefbaarheid. welzijn en gezondheid in gevaar is.

Een randweg zou hier nog duizenden voertuigen aan toevoegen ten koste van de bosbuffer. Om die redenen hebben wij veel tijd besteed aan het uitwerken van smalle oplossingen om deze overlast te bestrijden en zoveel mogelijk bos te behouden in het onverhoopte geval dat een randweg daadwerkelijk door het Kemmerbos zou moeten lopen.

Studie smalst mogeljke randwegprofiel (3).pdf