Team Oirschot

Team Oirschot was een burger participatie intitiatief van Rijkswaterstaat, de gemeente Oirschot en representanten van buurtgroepen, bedrijven en sportverenigingen langs de A58 t.p.v. Oirschot. In de periode herfst 2016 t/m voorjaar 2017 werden plannen bedacht hoe de verbreding van de A58 er uit zou moeten zien om de leefbaarheid en gezondheid, bereikbaarheid van de Oirschotse burgers, bedrijven, recreanten en sporters te waarborgen. Dit werd gefaciliteerd door buro van Berlo uit Eindhoven die haar 'social design' process met zoveel succes toepaste dat Team Oirschot een begrip werd die naderhand zowel door de gemeente Oirschot als door Rijkswaterstaat voor PR doeleinden gebruikt werd. Voor de diverse gebieden langs de A58 werd een 'vrachtwagen-hoog' scherm bedacht dat in de Kemmer groen begroeid zou zijn, in Moorland gedeeltelijk transparant, bij het viaduct over het kanaal helemaal transparant en richting Spoordonk weer gedeeltelijk. Voor de keuze van de plaats van het nieuwe viaduct over het Wilhelmina kanaal kwam, na een uitgebreide matrix analyse, een neutraal advies. De voorkeur van de Oirschotse politiek ging vervolgens uit naar de zuidelijke variant omdat die (citaat) "het verst van de dorpskern af komt te liggen".

Als 'benchmark' in de werksessies, werd de A2 bij Best gebruikt, die in 2030 naar verwachting even druk zal zijn als de A58 bij Oirschot. De A2 kent al een verdiepte ligging bij Best kent en groen begroeide schermen bij Best, Boxtel en Vught.

Er werden voor de Kemmer 3 ambities gedefinieerd; 1. Het verkeer "niet horen, niet zien, niet ruiken" 2. Het mooist begroeide groene scherm van Nederland creëren 3. Het 'saldo 0' geluid-en emissie productie t.o.v. 2008 (toen de A58 nog 2x2 rijstroken had).

In mei 2019 had RWS haar computer berekeningen klaar en wordt duidelijk dat RWS zich wil houden aan de wettelijke normen om precedenten te voorkomen Dit komt voor de Kemmer neer op een scherm van 1 meter hoog. Bovenwettelijk maatregelen zullen in co-financiering met de gemeente Oirschot moeten plaatsvinden. Zoals dat ook in Best, Boxtel en Vught gebeurd is.

20170327_Presentatie Team Oirschot_mail.pdf