Klankbordgroep Lidl rotonde

In 2022 wil gemeente Oirschot de Lidl rotonde veiliger maken en beter laten doorstromen. Voorkeurskeuze van gemeente is de ovonde variant. Die wordt door een 'klankbordgroep' van omwonenden en belanghebbenden kritisch bekeken. De inpasbaarheid blijkt moeilijk vanwege het ruimte beslag. Er wordt creatief gezocht naar oplossingen. Vanwege de woningbouwplannen in de Kemmer, is de buurtgroep intensief betrokken als belanghebbende.

Fietsersloze Lidl.docx
Ovonde 20106.1-SIT02.pdf
Rotonde versus Ovonde 1.pdf