Klankbordgroep Lidl rotonde

Add Headings and they will appear in your table of contents.

In 2022 wil gemeente Oirschot de Lidl rotonde veiliger maken en beter laten doorstromen. Voorkeurskeuze van gemeente is de ovonde variant. Die wordt door een 'klankbordgroep' van omwonenden en belanghebbenden kritisch bekeken.  De inpasbaarheid blijkt moeilijk vanwege het ruimte beslag.  Er wordt creatief gezocht naar oplossingen. Vanwege de woningbouwplannen in de Kemmer, is de buurtgroep intensief betrokken als belanghebbende. Gemeente Oirschot maakt een koppeling met een verplichte opheffing van het oostelijke fietspad van de Kempenweg tussen de stoplicht-oversteek bij het Kempenhorst College en de Lidl rotonde, daardoor zouden bewoners en bezoekers van de Notel, de Drossaard en de Kemmer meerdere gevaarlijke verkeers conflict situaties moeten passeren om het kanaal over te steken aan de oostkant van de Kempenweg, naar voorziening aan de andere kant van het kanaal. Op dit moment zouden zij dat niet hoeven. Binnen nu en 20 jaar zullen er zo'n 1.300 huishoudens wonen tussen de A58 en het kanaal, waarvan 3/4 aan de oostkant (Kemmer kant). Buurtgroep de Kemmer pleit voor het open houden van dit oostelijke fierspad totdat een betere oversteek gerealiseerd is tussen het Kempenweg viaduct en de Miekoeksebrug en wil hierover ook een burgerparticipatieproces laten plaatsvinden genaamd 'Reconstructie Kempenweg fase 2'.

Amendement VO Lidl rotonde.docx
Fietsersloze Lidl.docx
Rotonde Quick Win.pdf
Ovonde varuant.pdf