Idee: Randweg Zwanenburg

Een bosbesparend alternatief randwegtrace over de weg Zwanenburg werd tijdens de Klankbordgroep ingebracht om te onderzoeken of het minder nadelen zou hebben dan een randweg door de Kemmer. Op dat moment werd het door de projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden verworpen omdat het te duur zou zijn en te weinig verkeersoplossend vermogen zou hebben. Inmiddels is een uitgebreide matrixvergelijking van de beide randwegen gemaakt en blijkt verrassend dat de uitkomsten juist andersom zijn. De kleurenplattegrond toont een variantenstudie van D66

Randweg Zwanenburg - met de kennis van nu.docx