Proefcasus Eindhoven Airport

Buurtgroep de Kemmer neemt sinds november 2018 deel aan de challenge sessies en informatieavonden van de Proefcasus Eindhoven Airport o.l.v. onafhankelijk verkenner Pieter van Geel. Zijn opdracht; het opstellen van een zo breed mogelijk gedragen advies, met een gezonde balans tussen de leefbaarheid en een economisch verantwoorde ontwikkeling van Eindhoven Airport. Vanwege de klimaatdoelstelling is daar duurzaamheid aan toegevoegd.

In 2020 moet een nieuw luchthaven besluit uitsluitsel geven over het maximaal aantallen vluchten op Schiphol, Eindhoven Airport en Leliestad Airport en Rotterdam Airport. We hebben de voorstellen van Bernard Gerard van Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) 'gecustomized' naar een eigen versie die u hieronder terugvindt in de vorm van een wensen top 10. Op 25 April 2019 heeft Pieter van Geel o.b.v. alle input en onderzoek, advies uitgebracht aan de minister Cora van Nieuwenhuizen (adviesrapport zie hieronder en op de website www.samenopdehoogte.nl, foto Wim Hollemans)

De titel foto is gemaakt door Mike Kelley die in een tijdsbestek van 4 uur, alle arriverende vluchten op de Polderbaan van Schiphol fotografeerde en verzamelde in 1 beeld (afgedrukt in het Eindhovens Dagblad van 19 februari 2019).

Schiphol Airport is voor 51% eigenaar van Eindhoven Airport, de Provincie Noord Brabant voor 24.5 % en de gemeente Eindhoven eveneens 24.5 %. Voor Schiphol ligt het plafond nu op de huidige 500.000 vluchten, voor Eindhoven Airport op 43.000 (exclusief circa 4.000 t.b.v. defensie)

Advies-Ontwikkeling-Eindhoven-Airport-2020-2030.pdf
Emissies Eindhoven Airport (krimpscenario).pdf
Economisch rapport Eindhoven Airport (krimpscenario).pdf
B&W Eindhoven_mbt Post Corona tijdperk EHV Airport_DEF.pdf
NRD planMER Luchtvaartnota_tcm117-381550.pdf
Landzijdig verkeer Eindhoven Airport - Oirschot.pdf