Wie zijn wij?

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. Wij proberen de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft.

Het gebied de Kemmer ligt tussen de A58, de Kempenweg en de Eindhovensedijk.

Van de circa 50 hectare oppervlak is ongeveer 35 hectare bebost. Ruwweg 1/3 is in eigendom van particuliere bewoners, 1/3 is van recreatie ondernemers en 1/3 is in handen van de gemeente en wordt gedeeltelijk onderverhuurd aan sportclubs en andere verenigingen. Het gedeelte dat grenst aan de A58 maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vormt een groenbuffer voor de Oirschotse burgers t.o.v. de A58.

Het gebied de Kemmer is relatief dun bevolkt met 10 huishoudens op percelen van gemiddeld enkele hectares. Daarnaast bevinden zich circa 50 bewoonde chalets op vakantiepark Latour. Verder wordt het gebied dankbaar gebruikt door sporters (tennis, atletiek, trimbaan, zwemmen, mountainbiken). Ook zijn de scouting en de kynologenclub hier actief. In de zomermaanden bezoeken recreanten dit gebied graag. In de Kemmer bevindt zich een Bed & Breakfast genaamd Carpe Diem, dat in 2014 de titel beste B&B van Nederland won.

Standpunten

Wij onderschrijven de Oirschotse missie; “ Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen waar de MENS zich thuis voelt”. Wij focussen ons graag op de Eindhovensedijk als Groene Corridor met de bestaande visgraat infrastructuur en gescheiden fietspad. Om de hoeveelheid verkeer door de Kemmer en over Koolmond ongeveer te halveren stellen wij een bestemmingsverkeer regeling voor. Voor onze ondernemers is het belangrijk dat hun bedrijven per vrachtwagen bereikbaar blijven. Als maximum snelheid op de Eindhovensedijk adviseren wij 30-50 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom. De oprit en afrit Koolmond zijn van groot strategisch belang voor de verbondenheid van de Kemmer met de rest van Oirschot. Wij respecteren de mening van de overgrote meerderheid van de Oirschotse bevolking om de oprit Koolmond en afrit Moorland gerenoveerd en veilig open te houden voor langzaam verkeer zowel als voor automobilisten.

Het sluipverkeer door de Kemmer en Moorland zal door een bestemmingsverkeer regeling grotendeels verdwenen zijn. Het niet-bestemmingsverkeer kan (na asfaltering van de laatste 600 meter) gefaciliteerd worden over Zwanenburg/Wintelresedijk. Een randweg is tot enige jaren na de verbreding van de A58 overbodig, maar zou ergens tussen 2025-2030 weer in beeld kunnen komen. In dat geval zou de route over Zwanenburg doorontwikkeld kunnen worden tot een randweg om het gilde terrein heen.

rotonde-wit.pdf

Externe invloeden

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht in 2030 circa 130.000 voertuigen per dag over de A58 bij Oirschot. Dat is een verdubbeling t.o.v. 2010. Dit intensieve verkeer veroorzaakt toenemende geluidsoverlast en schadelijke emissies voor een steeds groter aantal Oirschottenaren. We zijn met RWS in gesprek over een begroeid geluidsscherm dat de ambitie meegekregen heeft om het groenste en mooist bloeiende scherm van Nederland te worden.

Gemeente Oirschot wil aan de noordkant van de A58 een randweg aanleggen waarvoor circa 20.000 m2 bos gekapt zou moeten worden in de Kemmer. Over nut, noodzaak en mitigerende alternatieven kunt u veel lezen op deze website. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek.

Andere aandachtspunten zijn; Motorcross Club Oirschot, helicopter vluchten door Defensie, intensieve veehouderij, en toenemende vliegbewegingen rondom Eindhoven Airport.