Dialoogsessies verbindingsweg de Kemmer

Op 04 December 2019 startte onder goede belangstelling de eerste 'dialoogsessie verbindingsweg de Kemmer' Het is een vervolg op de 'Inpassingsgroep randwegplan'. Behalve de 15 belangengroepen uit de Kemmer (genaamd Kemmer Groep) zijn ook buurtgroep de Hei, ondernemers Eindhovensedijk Noord, de fietsersbond en enkele mensen ten zuiden van de A58 deelnemer. Omdat het oude gemeentelijke randwegplan er pas op zijn vroegst in 2023 zou kunnen liggen, wordt nu ook naar 'Quick Wins' gekeken om al in 2020 een pakket van goedkope snelle maatregelen te realiseren die de hoeveelheid ongewenst verkeer door de wijken Moorland en de Kemmer verminderen en de verkeersveiligheid van Koolmond verbeteren.

Terugblik 2e dialoogavond verbindingswegplan.pdf
Stand v zaken randwegwegplan.pdf
B+W slimme mobiliteit spreiding Groene Corridor .pdf
College B&W Oirschot Koolmond.docx
College B&W Oirschot 60.docx
Stand v zaken Quick Wins pakket.pdf